W skład Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Dzielnicy m. st. Ursus wchodzą: