• Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu fachowego pobierającego krew.
 • Trzymać uciśnięte miejsce wkłucia odpowiednio długo (ręka wyprostowana w łokciu), tego dnia nie należy nosić w tej ręce ciężarów.
 • Pozostać w miejscu oddania krwi przez co najmniej pół godziny.
 • Nie zastosowanie się do powyższych wskazówek narazi dawcę na powstanie krwiaka lub zasinienie w miejscu wkłucia, (jeżeli tak się stanie stosować okłady z Altacetu lub lodu). W przypadku powstania dużej zmiany należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.
 • Unikać w tym dniu pośpiechu i energicznych ćwiczeń fizycznych
 • Starać się nie przebywać w zbyt gorących i dusznych pomieszczeniach.
 • W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić telefonicznie RCKiK w Warszawie lub Terenowy Oddział RCKiK w Warszawie.

JEŻELI JEDNAK WYSTĄPIŁY OBJAWY OSŁABIENIA NALEŻY:

 • Powiedzieć komukolwiek, kto jest obok ciebie, że oddawałeś krew i czujesz się słabo.
 • Położyć się z nogami ułożonymi wyżej lub zrobić skłon tak, aby głowa znalazła się miedzy nogami.
 • Jeżeli objawy pojawiły się po opuszczeniu miejsca oddania krwi należy skontaktować się lekarzem.
 • Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi
 • O wszystkich powikłaniach po oddaniu krwi powiadomić lekarza RCKiK w Warszawie tel.: 22 514 60 14.

Po pobraniu krew zostanie przebadana, aby stwierdzić, czy dawca nie jest zakażony kiłą, AIDS, żółtaczką typu B lub C. Jeśli test wypadnie pozytywnie krew nie zostanie przetoczona. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) dawca zostanie o tym poinformowany.

Złe samopoczucie może przydarzyć się każdemu.
Jeśli zdarza się zawsze po oddaniu należy rozważyć decyzję o dalszym oddawaniu krwi.