Akcje zbiórki krwi

06.12.2021 – poniedziałek – 9:00 -14:00
15.01.2022 – sobota – 9:00 -14:00
26.03.2022 – sobota – 9:00 -14:00
28.04.2022 – czwartek – 9:00 -14:00
16.06.2022 – czwartek – 9:00 -14:00
20.08.2022 – sobota – 9:00 -14:00
22.09.2022 – czwartek – 9:00 -14:00
05.11.2022 – sobota – 9:00 -14:00
14.12.2022 – środa – 9:00 -14:00

Nasze akcje odbywają się zawsze w stałym miejscu, na parkingu przed Urzędem Dzielnicy Ursus.