Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kartę dawcy, na której wpisujemy dane personalne i kontaktowe. Konieczny jest dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (nie honorowany jest elektroniczny dokument mTożsamośc).
Po zarejestrowaniu, wydrukowany zostaje kwestionariusz, który dawca wypełnia przed badaniem lekarskim.

2.   WSTĘPNE BADANIA LABORATORYJNE

Badanie poziomu hemoglobiny / morfologia
U dawców pierwszorazowych – grupa krwi i morfologia.

3.   BADANIE LEKARSKIE

 • ocena informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi
 • wywiad lekarski
 • badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych
 • kwalifikacja do oddania krwi bądź innych składników krwi

4.   ODDANIE KRWI – DONACJA

 • krew pełna – 450 ml krwi w czasie ok. 5 – 8 min.
 • płytki krwi – 270 ml w czasie ok. 45 – 60 min (procedura stosowana w TO przy ul. Nowogrodzkiej i okazjonalnie w Centrum przy ul. Saskiej)
 • płyki krwi + osocze – 315 ml w czasie 45-60 min.
 • osocze – 600 ml w czasie 35-45 min. W wyjątkowych sytuacjach dawca może być poproszony o oddanie 720 ml osocza.

Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych.
Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka.
Badania te obejmują:
test kiłowy, antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.

5.   KRÓTKA REGENERACJA SIŁ

Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił.
Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady

Na prośbę Dawcy wystawiane jest

 • zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole
 • wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Poboru Krwi
 • legitymacja HDK
 • kopia wyników badań