Członek klubu

Wieloletni wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża.